Tomáš Prokůpek a kol.

Ondřej Sekora: Mravenčí a jiné práce

Vydalo Moravské zemské muzeum a nakladatelství Filip Tomáš – Akropolis, 2019

Grafická úprava a obálka Michal Smejkal a Ondřej Lím (Studio Symbiont)

Retuš, předtisková příprava ilustrací a sazba z písem Nib a Founders Grotesk Stará škola

Vytiskly Těšínské papírny, s. r. o.