Umení / Art

Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i.

Osnova grafické úpravy a obálka Jan Šerých

Sazba z písem Neutraface a Skolar PE Stará škola

Tisk Indigoprint, s. r. o.