Jiří Hořava ed.

Velmi křehké obrazy:  život a dílo Jana Zachariáše Quasta 1814-1891

Vydalo Prácheňské muzeum v Písku ve spolupráci s nakladatelstvím Měsíc ve dne, 2014

Typografická osnova: Jan Šerých

Sazba z písma Tabac Stará škola

Vytiskl Typodesign, s. r. o.