Vladimír Papoušek a kol.

Pokušení neviditelného — myšlení moderny

Vydal Filip Tomáš — Akropolis, 2019

Grafická úprava, obálka a sazba písmy Campton a Pepone Stará škola

Vytiskly Těšínské papírny, s. r. o.