Vysoká hra / Mýtus nenávratného / Josef Šíma

Vydal Jakub Hlaváček – Malvern a Moravská galerie v Brně, 2018, 2019

Grafická úprava, obálka a sazba z písma Bodoni Antiqua Stará škola 

Vytiskla tiskárna Finidr, s. r. o.