Otakar Theer

Vysoko nad městem: výbor z poezie

Vydal Filip Tomáš — Akropolis, 2019

Grafická úprava, obálka a sazba písmem Questa Stará škola

Vytiskla Tiskárna Protisk, s. r. o.,